Pomoc psychoterapeutyczna w Kielcach

Jest wiele odpowiedzi w literaturze na to pytanie. Najtrafniej i najkrócej psychoterapia to leczenie poprzez rozmowę.

Wbrew opiniom krążącym, pomoc psychoterapeutyczna nie polega na trzymaniu za rękę, udzielaniu najlepszych porad i mówieniu samych komplementów.

Co to jest psychoterapia?

gabinet psychoterapii kielce

Psychoterapia ma pomóc dotrzeć do źródła problemu. Rozmowa z terapeutą pomaga uświadomić pacjentowi z czego wynikają jego kłopoty, odkryć powtarzające się przekonania i rozważyć czy pacjent chce je zmienić. Jeżeli chce dokonać zmiany to w jakim kierunku.

Psychoterapia pomaga w poprawie stanu zdrowia psychicznego, może dotyczyć zmian albo radzenia sobie z zachowaniami, które są dokuczliwe, obsesjami.

Rozmowa z psychoterapeutą, może pozwolić pacjentowi na ruszenie z miejsca np. ze zbudowaniem związku, zmianą pracy czy żałobą. Umożliwia ona przeanalizować jakie były wcześniejsze doświadczenia, które spowodowały, że boimy się np. relacji z drugą osobą. Bardzo często pacjent musi wrócić do doświadczeń z przeszłości aby zmienić uczucia i emocje, które ich dotyczą i aby zmienić swoje obecne nastawienie.
Terapia wpływa na zmianę podejścia pacjenta do leczenia, co jest bardzo ważne np. u pacjentów z nowotworami.

Ważnym elementem psychoterapii jest „podpisanie” kontraktu, który formułuje cele obustronne ( pacjenta i terapeuty) i zaangażowanie w proces. Kontrakt ten nie jest ostateczny, może ulec modyfikacji podczas terapii.

Najczęstsza jest psychoterapia indywidualna, która polega na cotygodniowych spotkaniach trwających od 45 minut do godziny. Często pacjenci między spotkaniami mają zadania domowe do wykonania, które zwiększają skuteczność terapii.

Psychoterapia grupowa dotyczy grupy osób, które mają podobny problem. Ta forma terapii nie jest dla wszystkich pacjentów, gdyż wymaga odwagi mówienia o problemach przy innych osobach.

Pomoc psychoterapeutyczna pomaga pacjentowi zrozumieć siebie.

psychoterapia kielce

Psychoterapeuta naprowadza pacjenta na odpowiednią drogę i pokazuje mu jakie ma możliwości, robi on tylko tyle, albo aż tyle.

Pozostała praca jest w rękach pacjenta, to on musi wykonać pracę samodzielnie jaką będzie właściwe działanie, podjęcie odpowiednich decyzji i wytrwale realizowanie założeń.